Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

Zpětný odběr elektrozařízení

S ohledem na znění zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, umožňujeme našim zákazníkům bezplatně odevzdat starý spotřebič k likvidaci.

Při nákupu nového zboží je také možné elektrospotřebiče stejného typu bezplatně odevzdat v sídle naší společnosti (tj. kus za kus) kdykoliv během provozní doby.

Ekologickou likvidaci našich výrobků zajišťuje společnost REMA Systém, a.s., IČ 64510263 a REMA Battery s.r.o., IČ 28985681, obě se sídlem Antala Staška 510/38, 140 00 Praha 4 – Krč.

Zákazník je vedle sídla naší společnosti oprávněn bezplatně odevzdat staré elektrozařízení i na sběrných místech společnosti REMA Systém, a.s. a REMA Battery, s.r.o. uvedených na webových stránkách http://www.remasystem.cz/sberna-mista/. Na stránkách společnosti jsou rovněž uvedeny negativní účinky látek používaných v elektrozařízeních, dále grafické symboly pro oddělený sběr, informace o provádění odděleného sběru a jeho významu.

Elektrozařízení nesmí být odstraňována spolu se směsným odpadem, ale musí být odkládána na místech k tomu určených, tj. ve sběrných dvorech nebo místech jejich zpětného odběru (viz. výše). Uvedená zařízení a odpady budou dále využity k výrobě nových zařízení. Nebezpečné a škodlivé látky z těchto zařízení a odpadů mohou poškodit životní prostředí či lidské zdraví.

Zpětný odběr baterií a akumulátorůOd našich zákazníků dále provádíme zpětný odběr baterií a akumulátorů. Nejpříznivější způsob nakládání s odpadními bateriemi z hlediska ochrany našeho životního prostředí a zdraví člověka je recyklace. Aby mohla být odpadní baterie zrecyklována, musíte ji odevzdat na tzv. místě zpětného odběru či místě odděleného sběru.

Zákazník je dále oprávněn odevzdat baterie a akumulátory na sběrných místech společnosti REMA Battery s.r.o. uvedených na jejich webových stránkách http://www.remasystem.cz/sberna-mista/.

Na každé baterii nebo akumulátoru byste měli najít označení „přeškrtnutou popelnici“, které připomíná, že baterie nepatří do směsného odpadu, ale že musí být odevzdána na místa k tomu určená. Pokud je navíc vyznačen pod symbolem přeškrtnuté popelnice symbol Pb, Cd nebo Hg, znamená to, že tyto baterie obsahují zvlášť nebezpečné prvky olovo, kadmium a rtuť.